Jak zostać strażakiem?

Jazda na sygnale wielkim czerwonym samochodem, ratowanie ludzi z płonących domów, gaszenie pożarów – wielu mężczyzn w dziecięcych latach marzyło o zawodzie strażaka. Jest to zawód bardzo ciekawy, ma duże zaufanie społeczne, ale też od strażaków oczekuje się ogromnej odpowiedzialności. Dlatego też Państwowa Straż Pożarna stawia dość wysokie wymagania swoim przyszłym pracownikom.

Jak zostać strażakiem?

Są dwie możliwe drogi do tego aby wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszą z nich jest przyjęcie do służby przygotowawczej. Przystępujący do służby musi spełnić następujące warunki:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • niekaralność,
 • wzorowa kondycja i sprawność fizyczna.

Jak zostać strażakiem?Na postępowanie rekrutacyjne składa się ocena dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna oraz test sprawnościowy, na który składa się próba wydolnościowa oraz test główny (m.in. biegi, podciąganie na drążku, ćwiczenia gimnastyczne). Dodatkowe punkty kandydat może otrzymać za wykształcenie techniczne o kierunku przydatnym w pożarnictwie, prawo jazdy różnych kategorii, służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej bądź ukończenie kursów organizowanych przez OSP. Służba przygotowawcza trwa trzy lata, a po jej ukończeniu kandydat zostaje mianowany na najniższy stopień strażaka.

Drugą możliwością jest odbycie służby kandydackiej w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej

W Polsce są cztery takie szkoły:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ukończenie szkoły automatycznie daje stopień aspiranta, a w przypadku warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej stopień oficerski. Absolwent trafia do jednej z jednostek straży pożarnej. Aby dostać się do służby kandydackiej należy spełnić oprócz wymagań takich jak w przypadku służby przygotowawczej następujące warunki:

 • posiadać świadectwo dojrzałości,
 • mieć nie więcej niż 23 lata w przypadku nauki na stopień aspiranta i nie więcej niż 25 lat w przypadku nauki na stopień oficerski,
 • pomyślnie zdać egzamin wstępny.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here