alkohol

Wyprzedaż detaliczna zapasów alkoholu jest odpowiednio uregulowana przepisami prawnymi. W przypadku kiedy chcemy rozpocząć takie działanie, musimy dostać nie nie zezwolenie. Załóżmy, że jako przedsiębiorca posiadaliśmy koncesję na sprzedaż alkoholu w detalu, jednak zezwolenie to wygasło.W posiadaniu mamy dużą ilość alkoholu. Co w takiej sytuacji? Właśnie w takim przypadku należy złożyć wniosek o zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/wyprzedaz-alkoholu/ 

Wyprzedaż alkoholu

Kiedy wygasło nam już zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu, mamy możliwość złożyć wniosek na ich wyprzedaż. Kiedy taka sytuacja się może zdarzyć? Są różne przypadki. Zezwolenie wygasa w momencie między innymi:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zostały wniesione zmiany dotyczące rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • został zmieniony skład wspólników spółki cywilnej,
 • nie wyrobiliśmy się w terminach obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Chodzi o wartość sprzedaży w roku poprzednim,
 • nie wnieśliśmy opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol.

Zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu

Wniosek o ten dokument składamy od  instytucji, która wydała nam zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Może być to np. urząd miasta czy gminy.

Taki organ wyraża zgodę na wyprzedaż pozostałych ze wcześniejszej działalności napojów alkoholowych, a także podaje termin jej trwania.

Nie może ona trwać dłużej, niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia.

Zezwolenie to wydaje się oddzielnie na napoje alkoholowe, które zawierają:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na tym etapie nasz wniosek zostaje poddany weryfikacji. Urzędnicy sprawdzają czy ma on wszystkie  wymagane względem formalnym elementy do zaakceptowania.

W przypadku, kiedy czegoś brakuje i nasz wniosek jest niekompletny, to dostajemy 7 dni na uzupełnienie dokumentu. Kiedy tego nie zrobimy – wydawane zostanie zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania czy zawiadomienie o zwrocie wniosku.

Za zezwolenie musimy zapłacić:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa.

Zobacz też: http://www.euroavista.pl/dzialalnosc-lokalna-marginalna-ograniczona/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here