rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem są od jakiegoś czasu w Polsce bardzo rozbudowane. Wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań było spowodowane chęcią umożliwienia pracownikom godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Inną przyczyną była zapaść demograficzna i chęć wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które sprzyjały by zwiększeniu się przyrostu naturalnego.  Jednym z podstawowych uprawnień rodzicielskich jest urlop macierzyński. Nowością jest to, że urlop ten może również wykorzystywać ojciec oprócz ośmiotygodniowej obowiązkowej części przynależnej wyłącznie matce. Po urlopie macierzyńskim rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego. Możliwa jest także rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski

Jest to urlop z zasady identyczny pod względem prawnym jak urlop macierzyński. Różnice dotyczą wysokości zasiłku za ten urlop oraz możliwości z niego korzystania. Wysokość zasiłku uzależniona jest od tego, czy po urodzeniu dziecka rodzice złożyli wniosek o korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bez przerwy, czy też wniosek o urlop rodzicielski złożyli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy korzystania z urlopu rodzicielskiego, to co do zasady urlop ten może wykorzystać każdy z rodziców. Bez znaczenia jest, który z rodziców przebywa na nim. Możliwe jest również naprzemienne korzystanie z tego urlopu, co więcej z urlopu rodzicielskiego mogą równocześnie korzystać każde z rodziców. Jednakże w tym ostatnim przypadku długość urlopu rodzicielskiego mierzona w tygodniach dzielona jest zarówno na matkę, jak i ojca dziecka.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Długość urlopu rodzicielskiego wynosi dwadzieścia sześć tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy porodzie. Przy urodzeniach wielodzietnych jego wysokość jest odpowiednio dłuższa. Należy również pamiętać, że w każdym momencie dopuszczalna jest rezygnacja z urlopu rodzicielskiego. Pracownik powraca wówczas do pracy, jednakże pozostała część urlopu rodzicielskiego nie przepada. Pracownik może ją wykorzystać aż do skończenia przez dziecko piątego roku życia. Co więcej kodeks pracy dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową. Jednakże nie jest to możliwe w wymiarze większym niż pół etatu. Długość urlopu rodzicielskiego proporcjonalnie wówczas się wydłuża, jednakże łączna długość urlopu rodzicielskiego w takim przypadku w sumie nie może przekroczyć pierwotnego wymiaru urlopu.

Podsumowanie

Podsumowując wprowadzone rozwiązanie prawne w postaci urlopu rodzicielskiego jest rozwiązaniem odpowiednim dla pogodzenia życia rodzinnego i pracowniczego. Jego długość, wielość możliwych rozwiązań z nim związanych, dopuszczalna rezygnacja z urlopu rodzicielskiego, długi okres możliwego jego wykorzystania przemawia za tym, że jest to bardzo dobry instrument. Dzięki temu jest możliwość wpływania na zwiększenie przyrostu naturalnego, potencjalni rodzice bowiem będą wiedzieli, że dzięki takim rozwiązaniom istnieje możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem w pierwszym roku jego życia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWoda do picia
Następny artykułNajlepsza woda

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here